Trang chủ » Kiến Thức Marketing » Sử dụng người nổi tiếng để quảng bá thương hiệu có hiệu quả không?

Sử dụng người nổi tiếng để quảng bá thương hiệu có hiệu quả không?